Aangepaste openingstijden

Aangepaste openingstijden Maastricht UMC+ met carnaval

Op maandag 20 en dinsdag 21 februari 2023 zijn de volgende afdelingen gesloten:

  • De poliklinieken
  • Alle ondersteunende diensten
  • De Centrale Bloedafname in het Maastricht UMC+
  • De prikpost in Medisch Centrum Annadal en alle andere prikposten
  • Het Diagnostisch Centrum
  • De afdeling Beeldvorming (weekenddienst)
  • Patiëntenservice
  • Trombosedienst

Huisartsenpost (HAP)               043-387 77 77

De huisartsenpost is bereikbaar van vrijdag 17 februari 10.00 uur tot woensdag 22 februari 08.00 uur.
Vanaf woensdag 22 februari 08.00 uur kunt u weer terecht bij uw eigen huisarts.  Voor meer informatie kijkt op Huisartsenpost | Maastricht UMC+ (mumc.nl)

Spoedeisende hulp (SEH)                 043-387 67 00

Sluit de enquête