28 februari 2018

Congres over vetleverziekte georganiseerd door het Maastricht UMC+

Op 28 februari, 1 en 2 maart vindt voor de tweede keer de European Fatty Liver Conference plaats. Dit jaar georganiseerd door het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen en het Universiteitsziekenhuis van de RWTH te Aken. Dit congres over niet-alcoholische vetleverziekte vindt plaats in het Bilderberg Kasteel Vaalsbroek te Vaals. Een groot aantal onderzoekers en artsen uit Nederland en andere Europese landen waaronder België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland en Scandinavië zullen hier aan deelnemen.

iStockiStock'Van ziekenhuisbed naar laboratorium en terug'
Niet-alcoholische vetleverziekte (NAFLD) omvat leververvetting, zonder en met ontsteking (ook wel NASH genoemd), fibrose en cirrose. NAFLD komt bij 25 procent van de wereldbevolking voor als gevolg van een ongezonde levensstijl. Naast leverspecifieke afwijkingen is het optreden van NAFLD een complicerende factor voor hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Het doel van het congres is om de gevolgen van leververvetting en -ontsteking in verschillende stadia te bespreken. Zo worden fundamentele onderzoeksresultaten gepresenteerd en komen huidige nieuwe diagnostische en therapeutische middelen en mogelijke leefstijl-veranderingen aan de orde.

Wetenschappelijke missie
Het doel van het congres is om de uitwisseling van kennis tussen wetenschappers en artsen die werken aan vetleverziekte optimaal te stimuleren. Dit doel wordt gerealiseerd door middel van plenaire sessies, die worden geleid door internationaal erkende sprekers in het veld. Daarnaast worden er – in kleinere bijeenkomsten – specifieke onderwerpen interactief besproken met en worden jonge onderzoekers uitgenodigd hun onderzoeksresultaten te delen en te bediscussiëren tijdens de poster- en pitch-sessies. Degenen met de beste presentatie zullen worden beloond met een prijs.

Speciaal programma
FibroScanFibroScanHet congres is aantrekkelijk voor zowel wetenschappers als clinici en farmaceutische industrie, dat vanuit verschillende disciplines steeds meer te maken krijgen met de systemische effecten van NAFLD. Parallel aan het  hoofdprogramma vindt tevens een 1-daags programma plaats speciaal voor lever-verpleegkundigen, lever-verpleegkundig specialisten, lifestyle coaches en andere disciplines met interesse op het gebied van vetleverziekte. Gedurende dit programma wordt er een FibroScan workshop georganiseerd met als doel om geïnteresseerden kennis te laten maken met mogelijke nieuwe, niet-invasieve methodes om NASH beter en eerder te kunnen opsporen.

Belang internationale samenwerking
Nationale en internationale samenwerking tussen basale wetenschappers, clinici, verpleegkundigen en de farmaceutische industrie vormt de basis voor beter inzicht in het ziekte-mechanisme en het beloop van NAFLD. Interesse vanuit verschillende disciplines is essentieel vanwege de rol die NAFLD speelt in cardiometabole aandoeningen, diabetes en maligniteiten. Daarnaast staan zowel het ontwikkelen van initiatieven voor niet-invasieve NASH-diagnostiek voor volwassenen en kinderen, als het ontwikkelen van betere behandelmethodes voor NAFLD hoog op de congresagenda. Dit internationaal congres stimuleert jonge onderzoekers tot het leggen van nieuwe contacten met als doel om originele, nieuwe onderzoeksideeën en -vragen met betrekking tot NAFLD te ontwikkelen waaruit nieuwe internationale samenwerkingsverbanden kunnen gerealiseerd worden.