Daniel Keszthelyi benoemd tot hoofd onderafdeling MDL

Per 1 november 2021 is dr. Daniel Keszthelyi benoemd tot hoofd van de onderafdeling Maag,- Darm- en Leverziekten van het Maastricht UMC+

​“Mijn achternaam verraadt al dat mijn ‘roots’ buiten Nederland liggen”, zegt Daniel. “Ik ben geboren in Hongarije en heb het basis- en middelbaar onderwijs genoten in Hongarije, de VS en in Nederland. Daarna ben ik geneeskunde gaan studeren weer in Hongarije en maakte ik de studie vervolgens af in Münster, Duitsland. Vlak voordat ik mijn studie afrondde in 2008, solliciteerde ik als promovendus bij Prof. Masclee. Sindsdien ben ik, afgezien van een kleine uitstap naar Londen, verbonden aan de onderafdeling MDL in het MUMC+.”

“Mijn promotieonderzoek richtte zich op het prikkelbaredarmsyndroom. Dit onderzoek heb ik later ook tijdens mijn opleiding tot maag-darm-leverarts voortgezet en ik heb me toegelegd op het aandachtgebied neurogastroenterologie. Een gebied dat zich bezighoudt met functiestoornissen van het maag-darmkanaal. Tegenwoordig zien we deze aandoeningen steeds meer als een storing in de communicatie tussen darm en hersenen. Dit biedt ook mooie kansen wat betreft multidisciplinaire samenwerking, zowel op gebied van patiëntenzorg alsook onderzoek.”

“Ik kijk enorm uit naar mijn nieuwe functie als hoofd van de onderafdeling MDL. Ik ben dan ook vereerd dat ik het vertrouwen heb gekregen van de Raad van Bestuur en de steun van mijn collega’s. Ik voel me ook bijzonder verbonden met het MUMC+ en ben trots op de resultaten die wij als vakgroep hebben bereikt. Wij gaan de komende jaren verder bouwen aan onze topklinische speerpunten en verschillende zorginnovaties.”

Sluit de enquête