Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Erkenning expertisecentrum 

De MDL-groep van het Maastricht UMC+ heeft vanuit het ministerie van VWS erkenning verkregen als expertisecentrum op het gebied van zeldzame motiliteitsstoornissen van het maagdarmkanaal.

Zeldzame aandoeningen zijn vaak chronisch invaliderend, gaan gepaard met beperkingen en zijn moeilijk te herkennen en vast te stellen. Ze zijn veelal ook moeilijk te behandelen, omdat er meerdere organen bij betrokken zijn en er geen of weinig standaardbehandelingen voorhanden zijn. Een belangrijke taak van de UMC ’s is om kennis en ervaring op het gebied van zeldzame aandoeningen te bundelen in een expertisecentrum dat fungeert als dé plek waar patiënten terecht kunnen.

De MDL-artsen van het Maastricht UMC+ hebben deze erkenning gekregen voor de volgende aandoeningen: chronische intestinale pseudo-obstructie, zeldzame aandoeningen waarbij de darmmotiliteit verstoord is, voor gastroparese en voor motiliteitsstoornissen die berusten op spieraandoeningen.

Het team “Neurogastroenterologie en Motiliteit” bestaat uit MDL-artsen, MDL-verpleegkundigen, medewerkers van het functie en motiliteitslaboratorium, mevrouw Maas als coördinator en planner, diëtisten en ondersteunende specialismen zoals heelkunde en psychiatrie, radiologie en pathologie. Al deze experts werken nauw samen op het terrein van motiliteitsstoornissen (ook wel genaamd: Neurogastroenterologie en Motiliteit) en zien patiënten uit het hele land voor diagnostiek en het opstellen van behandeladviezen.

Daartoe zijn zorgpaden ontwikkeld en wordt in een kort verblijf van enkele dagen in hotelsetting een uitgebreide analyse van het MD-kanaal verricht, zodat daarna een behandelplan kan worden opgesteld en patiënten in hun eigen regio kunnen worden behandeld. Op deze wijze wordt super specialistische zorg geleverd door een heel behandelteam in Maastricht, waarbij de behandelaar in de eigen woonomgeving betrokken blijft. Topklinische zorg en onderzoek zijn nauw met elkaar verweven. Door onze patiënten wordt de inzet ten behoeve van MDL-motiliteitsstoornissen zeer gewaardeerd, met hoge patiënt tevredenheidsscores. We zijn dan ook trots op deze erkenning!

Veel dank aan het hele team voor hun inzet!

Sluit de enquête