15 januari 2020

Half miljoen subsidie voor studie naar snellere diagnostiek darmpoliepen

Het Maag-, Darm-, Lever-team onder leiding van prof. dr. Ad Masclee, heeft een subsidie van ruim €500.000 ontvangen van KWF kankerbestrijding. Met deze subsidie gaat arts-onderzoeker Quirine van der Zander onderzoeken of de diagnostiek van poliepen in de dikke darm geoptimaliseerd kan worden met behulp van kunstmatige intelligentie.  
 
De laatste jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dit heeft geleid tot het op grote schaal inzetten van computergestuurde algoritmen in de medische zorg. Het MDL-team van het Maastricht UMC+ gaat, samen met MDL-arts dr. Erik Schoon  (Catharina ziekenhuis Eindhoven) en de onderzoeksgroep van prof. dr. Peter de With (Technische Universiteit Eindhoven) de toepassing van deze veelbelovende techniek onderzoeken op het gebied van poliepen in de dikke darm.
 
Poliepen
Darmkanker ontstaat uit poliepen in de dikke darm. Er bestaan diverse typen poliepen die sterk verschillen in risico op het ontwikkelen van darmkanker. Goedaardige poliepen vormen geen risico op de ontwikkeling van darmkanker. Voorlopers van kwaadaardige poliepen kunnen zich daarentegen wel ontwikkelen tot darmkanker wanneer deze niet tijdig verwijderd worden.
 
Goed- of kwaadaardig
Op basis van het endoscopiebeeld kan een indruk worden verkregen of een poliep goedaardige of kwaadaardige kenmerken heeft, maar weefselonderzoek biedt uiteindelijk de definitieve uitslag. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het maken van het onderscheid tussen goed- en kwaadaardig met het blote oog (de optische diagnostiek) erg moeilijk is, ondanks training en ervaring. Het MDL-team gaat onderzoeken of een computergestuurd classificatiesysteem dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie, kan helpen bij het maken van onderscheid tussen diverse soorten poliepen.
 
Snellere diagnose, lagere kosten
Als het lukt om de verschillende typen darmpoliepen beter van elkaar te onderscheiden met computerondersteuning, hoeven in de toekomst niet meer alle darmpoliepen verwijderd te worden of voor weefselonderzoek opgestuurd te worden. Dit leidt tot een snellere diagnose en lagere zorgkosten.  
 
KWF subsidie MDL MUMC