1 april 2017

Mensen met prikkelbare darm syndroom gezocht!

Het prikkelbare darm syndroom (PDS), ook wel spastische dikke darm of spastisch colon genoemd, is als aandoening van het maagdarmkanaal één van de meest voorkomende oorzaken van langdurige buikklachten. PDS komt in ongeveer 15% van alle Nederlanders voor. Het wordt gekenmerkt door chronisch terugkerende buikpijn en een veranderd ontlastingspatroon. Omdat de onderliggende oorzaak van PDS nog onduidelijk is, is het aantal effectieve behandelingen zeer beperkt. Er zijn aanwijzingen dat pepermuntolie een gunstig effect kan hebben op buikpijn (bij PDS). Pepermuntolie verslapt niet alleen de spieren in de darmen, maar remt ook de geleiding van pijnprikkels in de darmen. De huidige pepermuntolie capsules geven de olie af in de dunne darm. Om de behandeling te verbeteren is een nieuwe capsule ontwikkeld, die de olie in de dikke darm afgeeft. Op dit moment onderzoeken we in het MUMC+ de werkzaamheid van beide pepermuntolie capsules als behandeling tegen buikpijn bij PDS. Om dit voldoende goed te kunnen onderzoeken is deelname van 180 mensen met PDS gewenst; bij deze bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Persuade studie!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met arts-onderzoeker Z. Weerts en verpleegkundig consulent A. Bours via persuade-intmed@maastrichtuniversity.nl. Ook kunt u bellen naar 043 388 2284, of 043 387 1182.