14 maart 2019

Onderzoek naar prikkelbaredarm-syndroom

prikkelbaredarm-syndroom Voor een onderzoek naar het effect van citrusextract op de darmgezondheid zoekt de Universiteit Maastricht proefpersonen met het prikkelbaredarm-syndroom (PDS). Het product dat in deze studie wordt onderzocht is een citrusextract. We kijken onder meer naar de effecten van dagelijkse inname van het extract op de ontsteking in de darmen, de bacterie samenstelling in de darmen en klachten van het maagdarmstelsel. Uit eerder onderzoek zijn er aanwijzingen dat inname van extracten die deze stof bevatten op al deze punten een positieve invloed kan hebben. 

Wij zoeken medewerking van:

  • mensen met het prikkelbaredarm-syndroom (m/v)
  • leeftijd: 18-70 jaar
  • BMI < 35 kg/m2 (BMI = gewicht in kilogram / lengte x lengte in meter)

Het gehele onderzoek duurt maximaal 12 weken. Het bestaat uit een screeningsonderzoek en 3 testdagen. Deze testdagen duren maximaal een uur. We vergelijken in deze studie een citrus extract ten opzichte van placebo (een niet-werkzame stof). Gedurende 8 weken dien je dagelijks vlak voor het ontbijt het door ons aan jou toegewezen product in te nemen.

Tijdens de testdagen vinden de volgende metingen plaats:

  • bloedafname
  • invullen van vragenlijsten
  • verzameling van ontlasting 

De kans bestaat dat je na screening niet voldoet aan de inclusiecriteria en dus niet kunt deelnemen aan dit onderzoek. Je ontvangt dan geen vergoeding voor de screening. Eventueel gemaakte reiskosten worden wel vergoed.Bij volledige deelname aan het onderzoek wordt een vergoeding van €150- (+ reiskosten) gegeven.

Heb je interesse om deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met onderzoeker Yale Stevens via yala.stevens@maastrichtuniversity.nl of T 043-3884295.

Aanmelden nieuwsbrief