Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Toekenning Academisch Alliantie Fonds voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidsbevordering bij chronische aandoeningen binnen de MDL van Maastricht UMC+ en Radboud UMC

Dankzij een subsidie uit het Academisch Alliantie Fonds zullen in totaal 21 onderzoeksprojecten uitgevoerd worden als gezamenlijk initiatief van het Maastricht UMC+ en Radboud UMC.

Onder leiding van dr. Marieke Pierik en dr. Frank Hoentjen ontvingen dr. Zlatan Mujagic, MDL-arts in het MUMC+ en dr. Lauranne Derikx, MDL-arts i.o. in het Radboud UMC deze financiële impuls van 100.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek. De titel van het onderzoek luidt ‘Gezondheidsbevordering bij chronische aandoeningen: implementatie in de dagelijkse MDL-praktijk’.

Het onderzoekproject richt zich op modificeerbare lifestyle of psychosociale risicofactoren bij MDL-patiënten op de polikliniek, denk hierbij aan roken, alcoholgebruik, maar ook bewegen, arbeidsparticipatie, of psychologische klachten. Allereerst zal er systematisch beoordeeld worden welke factoren volgens eerder verricht onderzoek belangrijk zijn voor een gunstiger beloop van chronische MDL-aandoeningen. Nadien zal met hulp van zorgprofessionals, zoals artsen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, etc., en patiënten, besloten worden welke tien factoren de meest belangrijke zijn voor MDL-patienten met een chronische aandoening. Er zal ook gedefinieerd worden welke vragenlijsten het beste zijn om deze factoren goed te meten. Tot slot zullen deze vragenlijsten in een digitaal platform ingebed worden.

Het uiteindelijke doel is om patiënten die op de polikliniek MDL komen, de vragenlijsten digitaal thuis of in de wachtkamer in te laten vullen. Deze worden dan meteen door de computer beoordeeld en er komen aandachtspunten uit, ‘rode en groene stoplichten’. Als de patiënt dan bij de arts op de polikliniek komt, ziet deze meteen waar de verbeterpunten liggen en kan samen met de patiënt hier gerichter aandacht aan besteden.

We verwachten hiermee meer gepersonaliseerde en completere zorg te kunnen bieden voor onze patiënten en hopen dat dit zich zal vertalen in betere uitkomsten van de chronische ziekte, betere kwaliteit van leven en algeheel welbevinden, en daarmee ook betere participatie in de maatschappij en arbeidsparticipatie.

Indien we met deze studie kunnen laten zien dat deze aanpak binnen de maag-darm-leverziekten goed werkt, kan het in de toekomst ook overgenomen worden door andere afdelingen en andere medische centra. 

Sluit de enquête