Onderwijs

Opleiding tot MDL-arts

De afdeling MDL verzorgt de opleiding tot MDL-arts. De opleiding tot MDL-arts duurt zes jaar en bestaat uit twee jaar vooropleiding interne geneeskunde en vier jaar vervolgopleiding MDL.


Vooropleiding Interne Geneeskunde
De vooropleiding interne geneeskunde duurt twee jaar, en kan worden gevolgd in het MUMC, of in een van de OORZON opleidingsziekenhuizen (Onderwijs en OpleidingsRegio ZuidOost Nederland). OORZON opleidingsziekenhuizen zijn Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Catherina Ziekenhuis Eindhoven, VieCuri Ziekenhuis Venlo, Zuyderland Medisch Centrum lokatie Sittard-Geleen, Zuyderland Medisch Centrum lokatie Heerlen en Maastricht Universitair Medisch Centrum.


Vervolgopleiding MDL
De vervolgopleiding MDL duurt vier jaar, en is opgebouwd uit een aantal stages van een half jaar, zoals een klinische stage, een stage acute MDL, een stage IBD, een stage motiliteit en functionele aandoeningen, een stage MDL-oncologie, een stage lever-, galwegen- en alvleesklierziekten, een training endoscopie en een training geavanceerde endoscopie. Deze stages worden verzorgd in het MUMC, het Catherina Ziekenhuis Eindhoven en het Zuyderland Medisch Centrum lokatie Heerlen. De laatste twee ziekenhuizen verzorgen echter maximaal twee jaar van de vervolgopleiding. Het MUMC verzorgt de volledige vier jaar van de opleiding, met stagemogelijkheden op alle onderdelen.


Wetenschap
Om de AIOS (Arts Assistent in Opleiding tot Specialist) naast klinische opleiding ook in wetenschappelijk opzicht te scholen, kunnen mogelijkheden worden besproken om (voorafgaand aan de opleiding) een periode aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. Het onderzoek kan eventueel worden voortgezet tijdens de opleiding.


Solliciteren
Een- tot tweemaal per jaar vindt een sollicitatieronde plaats. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met opleider Prof. Dr. Ad Masclee.


Telefoon secretariaat: 043-3875021
Mail secretariaat: secr.mdl@mumc.nl