Afdeling: Polikliniek

Polikliniek Inflammatory Bowel Diseases (IBD)

De IBD polikliniek
IBD is de Engelse verzamelnaam voor chronische darmziekten. Hieronder vallen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij de IBD polikliniek kunt u terecht wanneer bij u een chronische ontsteking van de darmen is gediagnostiseerd, of wanneer u vanuit een ander ziekenhuis naar ons bent verwezen. De polikliniek is onderdeel van de polikliniek maag-, darm- en leverziekten.  
 
Het IBD team
Het IBD team bestaat uit verschillende hulpverleners en wordt daarom ook wel een multidisciplinair team genoemd. Binnen het IBD team werken maag-, darm-, en leverartsen (MDL-artsen), artsen-in-opleiding tot MDL-arts, verpleegkundig specialisten, biologicalverpleegkundigen, researchverpleegkundigen, chirurgen met als aandachtsgebied IBD en onderzoekers. Bij het IBD team zijn disciplines betrokken als diëtetiek, medisch maatschappelijk werk, medisch psycholoog en psychiater.
 
IBD spreekuren
Gedurende de week zijn er op verschillende dagen spreekuren, afhankelijk van de hulpverlener met wie u een afspraak heeft. Tijdens uw bezoek aan de IBD polikliniek krijgt u afwisselend met de MDL-arts, de arts-assistent MDL en de verpleegkundig specialisten te maken. We streven ernaar om, enige tijd na het stellen van de diagnose of na verwijzing vanuit een ander ziekenhuis, het aantal wisselende contacten tot een minimum te beperken. Tijdens uw eerste bezoek wordt, in overleg met u, een behandelplan opgesteld. De zorgverleners waarmee u in aanraking komt zijn gespecialiseerd in de zorg aan patiënten met IBD, zodat u terecht kunt met alle vragen of problemen die te maken hebben met uw ziekte. U krijgt informatie en advies over uw ziekte en de behandeling hiervan, wordt geïnformeerd over onderzoeken, leefregels, medicijngebruik en voeding en krijgt adviezen met betrekking tot het omgaan met klachten en eventuele beperkingen die IBD met zich mee kan brengen. Daarnaast kunt u, wanneer dat nodig is, ondersteuning krijgen in werk- of thuissituatie. Hiervoor kunnen wij u verwijzen naar hulpverleners als diëtist, psycholoog of maatschappelijk werker.
 
Wanneer u gemaakte afspraken niet kunt nakomen, vragen wij u dit ruim van tevoren te melden aan de polikliniek interne geneeskunde/maag-, darm- en leverziekten.  Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. 
 
Contactmogelijkheden en ‘mijnIBDcoach’
Wanneer u in de periode tussen uw bezoeken aan de polikliniek klachten van uw darmen krijgt of vragen heeft, mailt u naar ibd.mdl@mumc.nl. Ook voor herhaalrecepten kunt u hier terecht. Het mailadres is niet bedoeld voor spoedeisende/levensbedreigende zaken, hiervoor dient u contact op te nemen met de polikliniek, spoedeisende hulp of bij levensbedreigende zaken 112. Bloeduitslagen kunt u zelf inzien via ‘mijnMUMC+’, nadat u heeft ingelogd met uw DigiD. Wanneer u ons mailt streven wij ernaar  uw bericht tijdens reguliere werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden. Poliklinische afspraken kunt u maken via de polikliniek interne geneeskunde: 043-3875100
 
In ons ziekenhuis hebben patiënten met IBD de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘mijnIBDcoach’. MijnIBDcoach is als beveiligde en persoonlijke pagina op Internet of als app beschikbaar en dient ter ondersteuning bij de behandeling van uw ziekte. In ‘mijnIBDcoach’ heeft u inzicht in uw behandelplan, leert u meer over uw aandoening en hebben u en uw zorgverleners zicht op het beloop van uw ziekte en uw klachten. Indien u mijnIBDcoach gebruikt hoeft u minder vaak naar de polikliniek te komen. Meer informatie vindt u op www.mijnibdcoach.nl.
 
Onderzoek
In academische ziekenhuizen wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Ook op het gebied van IBD zijn er studies waar we uw medewerking voor kunnen vragen. Voordat u besluit om wel of niet mee te doen krijgt u uiteraard informatie over de aard van het onderzoek en het eventuele ongemak dat u kunt verwachten. Als u niet wenst deel te nemen aan een studie of uw deelname gedurende het onderzoek beëindigt, verandert dit niets aan de relatie met uw behandelend arts en de zorg die u ontvangt.