Afdeling: Polikliniek

Polikliniek Neurogastroenterologie en Motiliteit (NGM)

Informatie over uw afspraak bij de polikliniek NGM
 
Contact en afspraak
Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek Neurogastroenterologie en Motiliteit van het MUMC+. Dit spreekuur richt zich op de werking van van het maagdarmstelsel wat betreft transport, motiliteit en waarneming. Het gaat om het vermogen van maag en darmen om op de goede manier te functioneren.
U kunt bij ons terecht voor deze problematiek van de slokdarm, maag, dunne darm of dikke darm.
 
Wat kan ik verwachten?
De werkwijze op de polikliniek NGM is als volgt: het eerste bezoek dient om de klachten te inventariseren, de voorgeschiedenis te bestuderen en met u een plan voor onderzoek op te stellen en daarna een lange termijn advies voor behandeling te geven. Na het eerste bezoek volgt doorgaans een korte opname, veelal in hotelsetting, waarbij u in een naast het MUMC+ gelegen hotel verblijft. Tijdens deze opname worden overdag alle nodige onderzoeken uitgevoerd. Verder wordt in de regel ook de diëtist en de psychiater geconsulteerd. Dit in verband met het feit dat wij multidisciplinair werken en alle aspecten van de ziektebeleving en belasting van de ziekte op u als persoon in kaart willen brengen. Enkele weken na de korte opname volgt er een eindgesprek en wordt er een behandelplan opgesteld (meestal bestaande uit meerdere stappen). Met dit behandelplan wordt u terugverwezen naar uw verwijzend specialist dan wel huisarts.
 
Wat wordt van u verwacht?
1. De wachttijden op de polikliniek NGM zijn lang. Om te zorgen dat patiënten zo snel mogelijk geholpen kunnen worden, vragen wij u om uw afspraak tijdig te annuleren als u verhinderd bent. Indien u niet op uw afspraak verschijnt zonder ons te berichten, zal er geen tweede afspraak voor u gemaakt worden.
2. Bepaalde medicijnen kunnen grote invloed hebben op de werking van de darmen en daarmee op de uitslagen van de onderzoeken naar de motiliteit van het maag-darmkanaal. De belangrijkste groep medicijnen zijn opioiden, zoals o.a. morfine, oxycodon, oxycontin, fentanyl, piritramide, tramadol. Het langdurig gebruik van deze middelen kan bovendien ook bijdragen aan verdere toename van buikpijnklachten en ernstige obstipatie. Wij verzoeken u derhalve het gebruik van deze middelen voorafgaand aan het eerste bezoek in het MUMC+ geleidelijk, maar ook definitief te staken. Wij adviseren u om het afbouwen van deze middelen ook te bespreken met u verwijzer, en zo nodig begeleiding te zoeken via een pijnspecialist in uw eigen regio.
 
Onderzoek door een arts of specialist in opleiding
Het MUMC+ is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren MDL arts gespecialiseerd in NGM aandoeningen van het maagdarmkanaal.