Wetenschappelijk Onderzoek

Thema: Darmkanker

Darmkanker is de op één na meest voorkomende vorm van kanker. Darmkanker ontstaat uit voorstadia, zogenaamde poliepen. Door poliepen weg te te halen kan darmkanker zelfs worden voorkomen. Om die reden wordt elke Nederlander tussen de 55 en 75 jaar uitgenodigd om aan het bevolkingsonderzoek darmkanker deel te nemen. Binnen de afdeling MDL wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar darmkanker. Momenteel kunt u voor onderstaande onderzoeken worden uitgenodigd.  

 
Parelsnoer Initiatief - Erfelijke Darmkanker (PSI-BED)
In Nederland bestaat een unieke samenwerking tussen de 8 academische ziekenhuizen op het gebied van onderzoek naar verschillende ziekten. Deze samenwerking heeft geresulteerd in het Parelsnoer Initiatief, een project waarbij een landelijke biobank wordt opgebouwd voor een bepaald type darmkanker, namelijk erfelijke darmkanker. Bij deelnemende ziekenhuizen wordt op vergelijkbare wijze gegevens en lichaamsmateriaal verzameld om onderzoek mee te doen. Voor meer informatie over PSI-BED kunt u contact opnemen met dhr. Yvan Vanlingen, gespecialiseerd verpleegkundige darmkanker.


MOCCAS studie
Om de overleving van darmkanker te verbeteren, is het van belang om de ziekte al in een vroeg stadium op te sporen. Tot nu toe worden coloscopieën hiervoor gebruikt. Met de MOCCAS-studie wordt er gekeken naar andere methoden voor vroege opsporing; de FITs (Fecal Immunochemical Tests) en een nieuwe ontlastingtest waarbij gekeken wordt naar afwijkend DNA in de ontlasting. Doel is om te onderzoeken of deze testen uiteindelijk het aantal benodigde coloscopieën kunnen verminderen. Meer informatie over de MOCCAS studie vindt u hier.


Onderzoek Endoscopische Technieken
Door poliepen te verwijderen middels endoscopie, kan het risico op het ontstaan van darmkanker worden beperkt. De afdeling MDL onderzoekt nieuwe endoscopische technieken om zelfs de kleinste poliepen te kunnen opsporen. Enkele voorbeelden van deze nieuwe technieken zijn High Definition Endoscopie, Endoscopie met I-mode, en Confocale Laser Endomicroscopie (CLE). Het vakgebied MDL doet onderzoek naar de toegevoegde waarde van deze technieken. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend arts.