Patiëntenzorg

Afdeling: Endoscopie


Op de afdeling endoscopie worden endoscopische verrichtingen uitgevoerd. Bij een endoscopische verrichting kijkt de specialist naar de binnenkant van het maagdarmkanaal. Meestal gebeurt dit met behulp van een endoscoop (een flexibele slang met camera), of met behulp van videocapsules.

Aanvraag onderzoek
Endoscopisch onderzoek kan worden aangevraagd door de behandelend specialist of door de huisarts. Een afspraak voor een endoscopisch onderzoek wordt gemaakt nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden. Bij een eenvoudig onderzoek krijgt u direct een telefonische of schriftelijke een oproep. In geval u bent verwezen voor een endoscopisch onderzoek met een verdoving of met een roesje, krijgt u eerst een afspraak bij het 'spreekuur screening voor endoscopie'. Hier geeft een verpleegkundig specialist uitleg over het onderzoek, en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Onderzoeken
Hieronder vindt u een overzicht van alle endoscopische onderzoeken (in alfabetische volgorde). Endoscopische onderzoeken behoeven een speciale voorbereiding. Daarom is van ieder onderzoek een patientenfolder gemaakt, waarin u alle benodigde informatie kunt vinden. De folders vindt u hier.

     Coloscopie
     Endo-echoscopie
     ERCP (endoscopische retrogade cholangio- en pancreaticografie)
     Gastroscopie
     Sigmoscopie
     PEG (percutane endoscopische gastrostomie)
     VCE (videocapsule endoscopie)

Contact endoscopie
Telefoon: 043-3877700 
Route: Vanaf de receptie in de serrehal loopt u naar het poliplein. Op het poliplein gaat rechtsaf, met de lift of trap een etage hoger naar niveau 2. Daar gaat u rechtsaf naar de afdeling endoscopie.