Afdeling Endoscopie

Op de afdeling endoscopie worden endoscopische onderzoeken en verrichtingen uitgevoerd. Bij een endoscopische verrichting kijkt de specialist naar de binnenkant van het maagdarmkanaal. Meestal gebeurt dit met behulp van een endoscoop (een flexibele slang met camera), of met behulp van videocapsules.

Aanvraag onderzoek

Endoscopisch onderzoek kan worden aangevraagd door de behandelend specialist of door de huisarts. Een afspraak voor een endoscopisch onderzoek wordt gemaakt nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden. Bij een eenvoudig onderzoek krijgt u telefonisch, schriftelijk of per email een oproep. In geval u bent verwezen voor een endoscopisch onderzoek met een verdoving of met een roesje, krijgt u eerst een afspraak bij het 'spreekuur screening voor endoscopie'. Hier geeft een verpleegkundig specialist uitleg over het onderzoek, en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Onderzoeken

Endoscopische onderzoeken behoeven een speciale voorbereiding. Daarom is van ieder onderzoek een patiëntenfolder gemaakt, waarin u alle benodigde informatie kunt vinden. De folders vindt u hier.

Locatie

Volg op het poliplein lift G naar niveau 2, naar de afdeling endoscopie

Contact

De afdeling Endoscopie is op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar via tel. 043-3877700. Niet dringende vragen kunt u ook mailen naar endoscopie@mumc.nl

Sluit de enquête