Patiëntenzorg

Hier vindt u alle informatie over ons zorgaanbod. MDL is een breed vakgebied en u kan daarom op verschillende afdelingen in contact komen met MDL-artsen. Onderstaand vindt u een korte beschrijving van deze afdelingen. 

Polikliniek

In de polikliniek kunnen patiënten terecht voor een medische consultatie waarbij geen opname noodzakelijk is, bijvoorbeeld patiënten die naar een MDL-arts zijn doorverwezen, of patiënten die langdurig onder behandeling zijn. De polikliniek MDL kent algemene en specialistische spreekuren. Op basis van de aard van uw klacht wordt u verwezen naar een arts met specifieke deskundigheid op dit terrein. lees verder

Kliniek (opname)

De kliniek (klinische afdeling) is bedoeld voor patiënten die één of meer nachten in het ziekenhuis moeten verblijven, bijvoorbeeld voor observatie, onderzoek of een behandeling. Tijdens het bezoekuur kunnen familie, vrienden of kennissen de patiënt bezoeken. lees verder

Functiekamer

In de Functiekamer wordt onderzoek uitgevoerd naar de werking van het maagdarmkanaal. Er bestaan inmiddels veel functieonderzoeken die een MDL-arts kunnen helpen in het beoordelen van uw darmgezondheid of ziekte. De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren verpleegkundig personeel, onder supervisie van een MDL-arts. Let op dat u functieonderzoek niet verwart met endoscopisch onderzoek, hetgeen juist gericht is op het bekijken en behandelen van aandoeningen aan de binnenzijde van het maagdarmkanaal. lees verder

Afdeling Endoscopie

Op de afdeling Endoscopie worden endoscopische verrichtingen uitgevoerd. Bij een endoscopische verrichting kijkt de specialist naar de binnenkant van het maagdarmkanaal. Meestal gebeurt dit met behulp van een endoscoop (een flexibele slang met camera), soms met behulp van videocapsules. lees verder

Sluit de enquête