Patiëntenzorg

Dit deel is speciaal ingericht voor patienten, hier vindt u alle informatie over ons zorgaanbod. MDL is een breed vakgebied, en de patient kan daarom op verschillende afdelingen in contact komen met MDL-artsen. Beneden vindt u een overzicht van de belangrijkste afdelingen. Tevens vindt u een korte beschrijving van deze afdelingen. Door links in het menu te klikken, wordt u rechtstreeks doorgeleid naar de gewenste pagina. Daar vindt u aanvullende informatie

Afdeling Polikliniek
In de polikliniek kunnen patienten terecht voor een medische consultatie waarbij geen opname noodzakelijk is, bijvoorbeeld patienten die naar een MDL-arts zijn doorverwezen, of patienten die langdurig onder behandeling zijn. De polikliniek MDL kent algemene en specialistische spreekuren. Op basis van de aard van uw klacht wordt u verwezen naar een arts met specifieke deskundigheid op dit terrein. 

Afdeling Kliniek (opname)
De kliniek (klinische afdeling) is bedoeld voor patienten die enige nachten in het ziekenhuis moeten verblijven, bijvoorbeeld voor observatie, onderzoek of een behandeling. Tijdens bezoekuur kunnen familie, vrienden of kennissen de patiënt bezoeken. 

Afdeling Functiekamer
In de functiekamer wordt onderzoek uitgevoerd naar de werking van het maagdarmkanaal. Er bestaan inmiddels veel functieonderzoeken die een MDL-arts kunnen helpen in het beoordelen van uw gezondheid. De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren verpleegkundig personeel, onder supervisie van een MDL-arts. Let op dat u functieonderzoek niet verwart met endoscopisch onderzoek, hetgeen juist gericht is op beeldvorming van het maagdarmkanaal. 

Afdeling Endoscopie
Op de afdeling endoscopie worden endoscopische verrichtingen uitgevoerd. Bij een endoscopische verrichting kijkt de specialist naar de binnenkant van het maagdarmkanaal. Meestal gebeurt dit met behulp van een endoscoop (een flexibele slang met camera), of met behulp van videocapsules.