Darmkanker is de op één na meest voorkomende vorm van kanker. Darmkanker ontstaat uit voorstadia, zogenaamde poliepen. Door poliepen weg te te halen kan darmkanker zelfs worden voorkomen. Om die reden wordt elke Nederlander tussen de 55 en 75 jaar uitgenodigd om aan het bevolkingsonderzoek darmkanker deel te nemen. Binnen de afdeling MDL wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar darmkanker. Momenteel kunt u voor onderstaande onderzoeken worden uitgenodigd.  

MOCCAS studie

Om de overleving van darmkanker te verbeteren, is het van belang om de ziekte al in een vroeg stadium op te sporen. Tot nu toe worden coloscopieën hiervoor gebruikt. Met de MOCCAS-studie wordt er gekeken naar andere methoden voor vroege opsporing; de FITs (Fecal Immunochemical Tests) en een nieuwe ontlastingtest waarbij gekeken wordt naar afwijkend DNA in de ontlasting. Doel is om te onderzoeken of deze testen uiteindelijk het aantal benodigde coloscopieën kunnen verminderen. 

Sluit de enquête