Lever, galwegen en alvleesklier spelen een belangrijke rol in de stofwisseling van het lichaam. De afdeling MDL verricht onderzoek naar een aantal aandoeningen aan lever, galwegen en alvleesklier. Momenteel kunt voor onderstaande onderzoeken worden uitgenodigd.

Onderzoek naar vetstapeling in de lever (NAFLD cohort)
logo nafld

Vetstapeling in de lever, ook wel niet-alcoholische vetleverziekte (NAFLD), is de meest voorkomende leverziekte in de Westerse maatschappij. Leververvetting wordt bij een op de vijf mensen aangetoond. De aandoening wordt vooral veroorzaakt door overgewicht en obesitas. Deze vetstapeling kan gepaard gaan met ontsteking van de lever, die, als deze langdurig bestaat, voor littekenvorming in de lever kan zorgen. De afdeling MDL verricht onderzoek naar leversteatose (vervetting van de lever) en steatohepatitis (vervetting van de lever & leverontsteking). Het doel van dit onderzoek is om factoren op te sporen die een mogelijke rol spelen bij het ontwikkelen van leververvetting en leverontsteking. Hiervoor worden medische gegevens en lichaamsmateriaal (urine, bloed en ontlasting) verzameld van patiënten met leververvetting. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Om te beoordelen of patiënten hiervoor in aanmerking komen, worden ze eerst gezien op de polikliniek. 

Onderzoek naar nieuwe medicijnen

In samenwerking met de farmaceutische industrie wordt de effectiviteit van verschillende nieuwe producten onderzocht in het MUMC+. In onderzoeksverband kunnen patiënten met een nieuw middel behandeld worden terwijl dit middel nog niet op de markt verkrijgbaar is. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Wanneer u een cyste (een vochtblaasje) in de alvleesklier hebt, vragen wij uw toestemming voor deelname aan twee onderzoeken

In beide gevallen gaat het om registratie van uw gegevens in databases.

  • De DPCG (Dutch Pancreatic Cancer Group) wil graag niet alleen kwaadaardige, maar juist ook goedaardige afwijkingen van de alvleesklier registreren om een beter beeld te krijgen van alvleesklierafwijkingen. Dit is een éénmalige registratie. 
  • De collega’s van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben een onderzoek, de PACYFIC trial, waarin mensen met een alvleeskliercyste worden geregistreerd en waarbij ook de uitkomsten van alle vervolgonderzoeken van alvleeskliercysten worden opgenomen. Het uiteindelijke doel van deze studie is een beter onderscheid te kunnen maken tussen cystes die langer en intensiever moeten worden opgevolgd en cystes die helemaal niet opgevolgd hoeven te worden. 
Pancreatitis Werkgroep Nederland

Ons ziekenhuis doet mee aan de meeste onderzoeken van de Pancreatitis Werkgroep Nederland. Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis met een acute alvleesklierontsteking vragen wij u waarschijnlijk om toestemming (maar u mag ons ook helpen herinneren!). Ook wanneer u een chronische alvleesklierontsteking hebt en bij ons op de polikliniek komt, vragen wij u om deel te nemen aan de CARE registratie zodat we in de toekomst (nog) beter kunnen zorgen voor uw en uw lotgenoten. 

Onderzoek naar thuismonitoring met digitaal platform mijnLEVERcoach

Steeds meer mensen lijden aan chronische leverschade, oftewel levercirrose. Levercirrose gaat gepaard met ernstige problemen zoals vocht in de buik (ascites), slokdarmbloedingen en ammoniakvergiftiging (sufheid en verwardheid). Mensen met deze complicaties liggen vaak langdurig in het ziekenhuis opgenomen en hebben een hoog risico op overlijden. Standaard polibezoeken blijken vaak niet in staat te zijn om deze complicaties op tijd op te sporen. Daarnaast is er weinig tijd om andere belangrijke zaken zoals vermoeidheid, psychosociale gezondheid en leefstijl te bespreken. 

Wij willen de zorg voor levercirrose-patiënten verbeteren door toegankelijke zorg in te zetten met behulp van mijnLEVERcoach. Met dit digitaal platform houden we uw ziekte (gewichtstoename, verwardheid), welzijn (vermoeidheid, werkproductiviteit) en leefstijl (voeding, beweging) in de gaten. Dat gebeurt met vragenlijsten en metingen, waardoor we gezondheidsveranderingen vroeg kunnen opsporen en uw behandelaar actie kan ondernemen. Afhankelijk van het stadium van uw levercirrose zijn er verschillende vragen en metingen die via de applicatie of website worden verricht. 

Bij vergevorderde levercirrose ligt de aandacht op vermindering van ziektelast, terwijl de focus in een eerder stadium op het voorkomen van verergering van ziekte ligt. Het doel van mijnLEVERcoach is om de gezondheid van mensen met levercirrose te verbeteren door complicaties vroeg op te sporen, verdere leverschade te voorkomen en klachten snel te verbeteren. Op dit moment hebben we de eerste versie van mijnLEVERcoach ontwikkeld en getest. Om deze versie verder te verbeteren hebben we uw ervaringen en mening nodig over mijnLEVERcoach. Daarvoor is dit onderzoek opgezet. 

Het onderzoek duurt zes maanden. In dit half jaar maakt u gebruik van mijnLEVERcoach. Aan het einde van het onderzoek vult u een vragenlijst in om aan te geven wat er verbeterd moet worden aan het systeem. Ook kan het zijn dat u gevraagd wordt voor een (telefonisch) interview. U hoeft voor dit onderzoek niet extra naar het ziekenhuis te komen of een extra onderzoek te krijgen. U krijgt de levercirrosezorg die u gewend bent. 
Heeft u levercirrose waarvoor u wordt behandeld in het Maastricht UMC+? En heeft u interesse in dit onderzoek? Geef dit dan door aan uw levercirrose behandelaar. 

mijnLEVERcoach
Sluit de enquête