Verwijzen

Huisartsen en specialisten kunnen patiënten verwijzen naar de afdeling maag-darm-leverziekten in het Maastricht UMC+.

Verwijzingen ontvangen we graag middels een verwijsbrief. Het is belangrijk dat uitslagen van relevante onderzoeken en beeldvorming direct worden meegestuurd. Tevens ontvangen wij naast de persoons- en adresgegevens van patiënt graag een telefoonnummer en/of e-mailadres.

Verwijzingen worden beoordeeld door een staflid van de afdeling waar u naar verwijst. Hierbij vindt triage plaats op basis van verwijsreden. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland via de polikliniek. De patiënt ontvangt hierover telefonisch en/of schriftelijk bericht.

Voorrangs-/spoedverwijzing

Telefonisch overleg via het spoed/overlegnummer (huisartsensein).

Second opinion

Graag in de verwijzing vermelden dat het om een second opinion gaat. Mocht u in het bezit zijn van aanvullende informatie, dan verzoeken wij u die mee te sturen.

Verwijzingen naar de polikliniek neurogastroenterologie en motiliteit (NGM)

Bepaalde medicijnen kunnen een substantiële invloed hebben op de uitslagen van de onderzoeken naar de motiliteit van het maag-darmkanaal. De belangrijkste groep medicijnen zijn opioiden, zoals o.a. morfine, oxycodon, oxycontin, fentanyl, dipyridamol, tramadol. Het langdurig gebruik van deze middelen kan bovendien ook bijdragen aan het ontstaan van een toename van buikpijnklachten en ernstige obstipatie. Het is van belang dat het gebruik van deze middelen, voordat u patiënt naar het MUMC+ verwijst, geleidelijk, maar ook definitief worden gestaakt.

De werkwijze van de polikliniek NGM is opgebouwd uit 3 stappen:

  • Tijdens het eerste bezoek worden de klachten van patiënt geïnventariseerd en de voorgeschiedenis bestudeerd, om een diagnostisch plan te maken.
  • Hierna volgt doorgaans een korte opname, veelal in een zogeheten hotelsetting, waarbij patiënt overdag voor onderzoeken en testen in het MUMC+ aanwezig is en daarna in een, naast het MUMC+ gelegen, hotel verblijft. Tijdens deze opname worden alle nodige onderzoeken uitgevoerd en wordt in de regel ook diëtetiek en psychiatrie geconsulteerd. Dit in verband met het feit dat wij multidisciplinair werken en alle aspecten van de ziektebeleving in kaart brengen.
  • Enkele weken na de korte opname volgt er een eindgesprek en wordt er een behandelplan opgesteld (meestal bestaande uit meerdere stappen). Met dit behandelplan wordt patiënt terugverwezen naar de verwijzer.
Sluit de enquête