Opleiding tot MDL-arts

De afdeling MDL verzorgt de opleiding tot MDL-arts. De opleiding tot MDL-arts duurt 6 jaar en bestaat uit 20 maanden vooropleiding interne geneeskunde en 52 maanden vervolgopleiding MDL.


Vooropleiding Interne Geneeskunde

De vooropleiding interne geneeskunde kan worden gevolgd in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ of in één van de andere opleidingsziekenhuizen interne in onze regio OORZON (Opleidings- en Onderwijs Regio ZuidOost-Nederland). De andere OORZON opleidingsziekenhuizen interne zijn Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, VieCuri Medisch Centrum Venlo en Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen/Heerlen.

Vervolgopleiding MDL

De vervolgopleiding MDL wordt in Maastricht Universitair Medisch Centrum+ gevolgd (tenminste 20 maanden) en in één van de twee regionale MDL opleidingsziekenhuizen, Catharina Ziekenhuis Eindhoven of Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen/Heerlen. Het MDL-deel van de opleiding is opgebouwd uit een groot aantal stages met een duur van 4 maanden, waaronder zaalstage en stage acute MDL en consulten, en stages op deelgebieden, zoals hepatologie, MDL-oncologie, neurogastroenterologie en motiliteit (NGM), IBD, pancreaticobiliair, (advanced) endoscopie en wetenschapsstage. Met uitzondering van de klinische stages, is er gedurende de hele opleiding training in endoscopische vaardigheden en polikliniek. In onze regio kan worden opgeleid in de vier aandachtsgebieden: Neurogastroenterologie en motiliteit (NGM), IBD, MDL-oncologie en Hepatologie.

Solliciteren

Eenmaal per jaar vindt een sollicitatieronde plaats in het najaar, waarvoor een vacature wordt opengesteld op de MUMC+ website vanaf juli/augustus. Geïnteresseerden kunnen reageren middels inzending van een motivatiebrief en curriculum vitae. Voor informatie kan contact worden opgenomen met opleider of plaatsvervangend opleider, dr. Joanna Kruimel en dr. Jeoffrey Haans, via onderstaand mailadres of tel. nummer.

Contact

Telefoon secretariaat: 043-3875021
Mail: opleiding.mdl@mumc.nl 

Sluit de enquête