Opleiding tot MDL-arts

De afdeling MDL verzorgt de opleiding tot MDL-arts. De opleiding tot MDL-arts duurt 5,5 tot 6 jaar en bestaat uit 20 maanden vooropleiding interne geneeskunde en 45 tot 48 maanden vervolgopleiding MDL.


Vooropleiding Interne Geneeskunde

De vooropleiding interne geneeskunde duurt 20 maanden, en kan worden gevolgd in het MUMC+, of in een van de OORZON opleidingsziekenhuizen (Onderwijs en OpleidingsRegio ZuidOost Nederland). OORZON opleidingsziekenhuizen zijn Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, VieCuri Medisch Centrum Venlo, Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen, Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen en Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Vervolgopleiding MDL

De vervolgopleiding MDL duurt 45 tot 48 maanden, en is opgebouwd uit een groot aantal stages met een duur van 4 maanden, zoals een klinische stage, een stage acute MDL met consulten, een stage zaalsupervisie, een stage IBD, een stage neurogastroenterologie en motiliteit, een stage MDL-oncologie, een stage leverziekten, een stage lever-, galwegen- en alvleesklierziekten, een training endoscopie, een training geavanceerde endoscopie, een stage polikliniek, een stage wetenschap, een focus stage voeding, een wetenschapsstage en een stage abdominale ECHO grafie. Bepaalde stages worden niet alleen verzorgd in het MUMC+, maar ook in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen. De laatste twee ziekenhuizen verzorgen maximaal de helft van de vervolgopleiding. Het MUMC+ kan de volledige periode van de opleiding, met stagemogelijkheden op alle onderdelen en expertise op de vier aandachtsgebieden: neurogastroenterologie en motiliteit, IBD, oncologie en hepatologie (samen met Aken) verzorgen.

Wetenschap

Om de AIOS (Arts Assistent in Opleiding tot Specialist) naast klinische opleiding ook in wetenschappelijk opzicht te scholen, kunnen mogelijkheden worden besproken om (voorafgaand aan de opleiding) een periode aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. Het onderzoek kan eventueel worden voortgezet tijdens de opleiding. We bieden gecombineerde opleidings- en onderzoekstrajecten aan.

Solliciteren

Een- tot tweemaal per jaar vindt een sollicitatieronde plaats. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met opleiders Dr. J. Kruimel en Dr. J. Haans. Op dit moment is er een wachtlijst van kandidaten, daarom hebben wij moeten besluiten kandidaten van buiten onze OOR-ZON regio niet te ontvangen voor de sollicitatierondes. 

Contact

Telefoon secretariaat: 043-3875021
Mail: opleiding.mdl@mumc.nl 

Sluit de enquête