Over MDL

Het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) richt zich op onderzoek en behandeling van patiënten met aandoeningen van het maagdarmkanaal (slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm en endeldarm), maar ook van lever, galwegen en alvleesklier.

Ziekten die behandeld worden door een maag-, darm- en leverarts (MDL-arts) zijn:

 • Kwaadaardige MDL aandoeningen zoals slokdarm-, maag-, darm-, lever- en alvleesklierkanker
 • Zogenaamde pre-maligniteiten: aandoeningen in de darm die op termijn kwaadaardig zouden kunnen worden. Een voorbeeld zijn darmpoliepen
 • Chronische darmontstekingen: ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, met als Engelse verzamelnaam "Inflammatory Bowel Disease" (IBD)
 • Acute en chronische ontstekingen van lever, galblaas, galwegen en alvleesklier
 • Chronische leverziekten en leverinsufficiëntie, levertransplantatie (samen met het Klinikum Aken) 
 • Stofwisselingsstoornissen en voedingsstoornissen
 • Zuur gerelateerde aandoeningen van slokdarm-maag-twaalfvingerige darm                 
 • Motiliteit en transportstoornissen van het maagdarmkanaal
 • Functionele buikklachten: buikklachten zonder onderliggende ziekte, die berusten op een stoornis in de darmwerking, zoals bijv. obstipatie
 • Bevolkingsonderzoek op darmkanker bij ongunstige uitslag van ontlastingstest

De MDL-artsen en MDL-chirurgen van het Maastricht UMC+ werken intensief samen en vormen een expertise- en verwijscentrum voor patiënten met:

 • Darm en endeldarm kanker
 • Goed- en kwaadaardige aandoeningen van lever, galwegen en alvleesklier
 • Chronische darmonstekingen  
 • Motiliteit en transport problemen van het maagdarmkanaal

 

 

Sluit de enquête