Het maagdarmkanaal heeft vele functies. Een belangrijke taak bestaat uit het transport en de opname van voedsel. Daarnaast heeft de darm een belangrijke rol bij de afweer (bijvoorbeeld tegen bacteriën). De darm kent een uitgebreid netwerk aan zenuwcellen die zorgen voor signalering vanuit de darm naar de hersenen. Als deze functies niet naar behoren worden uitgevoerd, kan dit resulteren in transport stoornissen en een te weinig of juist teveel signaleren. Dit geheel aan aandoeningen noemen we functionele aandoeningen en motiliteitsstoornissen. Denk bijvoorbeeld aan prikkelbare darmsyndroom (PDS/IBS), vertraagde maaglediging, refluxziekte, obstipatie en toegenoemen darmgevoeligheid. De afdeling MDL doet onderzoek naar deze aandoeningen. 

Maastricht IBS Cohort (MIBS)

logo MIBS

Het prikkelbare darm syndroom (PDS), oftewel irritable bowel syndrome (IBS), komt veel voor in Nederland en kan een grote impact hebben op het dagelijks leven van patiënten. De oorzaken van PDS zijn grotendeels onbekend, waardoor ook de behandelingsmogelijkheden beperkt zijn. Om beter inzicht te krijgen in het ontstaan van de klachten bij PDS verzamelt de afdeling MDL sinds 2009 medische gegevens (zoals vragenlijsten over buikklachten) en lichaamsmateriaal (zoals bloed, ontlasting en uitademingslucht) van PDS-patiënten. Dit project heet het Maastricht IBS cohort (MIBS). Het doel van MIBS is om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van PDS en hierdoor ook betere mogelijkheden tot behandeling te ontwikkelen. 

Onderzoek naar motoriekstoornissen van het maagdarmkanaal

Het MUMC+ voert als enige centrum in Nederland onderzoek uit naar motoriekstoornissen van het maagdarmkanaal. Voor zulke onderzoeken wordt u meestal kortdurig opgenomen. De MDL-artsen beschikken over diverse methoden om spierbeweging te meten. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Sluit de enquête