Wat is wetenschappelijk onderzoek

U bent gevraagd mee te doen aan medisch-wetenschapelijk onderzoek. In dit deel vindt u algemene informatie over wetenschappelijk onderzoek. De informatie helpt u beslissen of u mee wilt doen aan het onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek 

In een academisch ziekenhuis onderscheiden we twee soorten onderzoek, namelijk 'diagnostisch onderzoek' en 'wetenschappelijk onderzoek'. Als u vanwege gezondheidsklachten naar het ziekenhuis gaat, zal de arts u onderzoeken om de oorzaak van uw klachten te vinden. Dit onderzoek heeft als doel om u beter te maken, en heet diagnostisch onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek gebeurt niet in de eerste plaats om u beter te maken, maar heeft als doel om behandelaren en onderzoekers meer inzicht te verschaffen in bijvoorbeeld ziekte, risicofactoren, behandelmethoden, etc.

Vrijwillig

U beslist altijd zelf of u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. Dit is volledig vrijwillig en u bent dus nooit verplicht om mee te doen. Beslis daarom pas als u genoeg weet over de inhoud, de eventuele risico's en de voordelen van het onderzoek. Voordat u deelneemt dient er altijd een toestemmingsverklaring te worden getekend. Hierin verklaart de onderzoeker dat hij/zij alles naar eer en geweten heeft uitgelegd, en verklaart de deelnemer dat hij/zij het onderzoek volledig begrijpt. Indien u niet wenst deel te nemen, of indien u de reeds gegeven toestemming intrekt, wordt dit uiteraard gerespecteerd. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor u; u krijgt nog steeds dezelfde zorg en aandacht waar u recht op heeft. 

Rechten

Als deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek heeft u rechten die in de wet zijn vastgelegd. Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft een brochure uitgegeven waarin deze rechten staan vermeld. Ook vindt u hierin aanvullende informatie over wetenschappelijk onderzoek. Klik op onderstaand plaatje om de brochure te openen. 

 

 

 

 

Sluit de enquête