Wetenschappelijk Onderzoek


In dit deel vindt u informatie over wetenschappelijk onderzoek. In een academisch ziekenhuis onderscheiden we twee soorten onderzoek, namelijk 'diagnostisch onderzoek' en 'wetenschappelijk onderzoek'. Als u vanwege gezondheidsklachten naar het ziekenhuis gaat, zal de arts u onderzoeken om de oorzaak van uw klachten te vinden. Dit onderzoek heeft als doel om u beter te maken, en heet diagnostisch onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek heeft juist als doel om behandelaren, onderzoekers en patienten meer inzicht te verschaffen in bijvoorbeeld ziekte, risicofactoren en behandelmethoden, om na deze fase te worden toegepast in de dagelijkse zorg.

Wat is wetenschappelijk onderzoek
Het kan voorkomen dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn wat wetenschappelijk onderzoek precies is, en wat uw rechten zijn bij deelname. Deze informatie kunt u hier vinden.

Thema's
De afdeling MDL heeft 4 hoofdthema's waarbinnen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, namelijk 'Chronische darmontsteking (IBD)' , 'Darmkanker', 'Darmmotiliteit & Functie' en 'Lever & Alvleesklier'. Door links in het menu te klikken, wordt u rechtstreeks doorgeleid naar het gewenste thema.

Folders onderzoek
Voordat u beslist deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk om meer te weten over het betreffende onderzoek. De onderzoeker stelt daarom altijd proefpersooninformatie beschikbaar. Lees deze informatie rustig door, en bespreek het eventueel met uw naasten. Deze informatie kunt u hier vinden.