Patiëntenzorg

Afdeling: Functiekamer


In de functiekamer worden onderzoeken uitgevoerd naar de werking van het maagdarmkanaal. De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren verpleegkundig personeel, onder supervisie van een MDL-arts. Let op dat u functieonderzoek niet verwart met endoscopisch onderzoek, hetgeen juist gericht is op beeldvorming van het maagdarmkanaal.

Aanvraag onderzoek
Functieonderzoeken worden meestal aangevraagd door de behandelend specialist, maar soms ook door de huisarts. Een afspraak voor een functieonderzoek wordt gemaakt nadat de aanvraag is ontvangen. U krijgt dan telefonisch of schriftelijk een oproep.

Onderzoeken
Hieronder vindt u een overzicht van alle functieonderzoeken (in alfabetische volgorde). Enkele onderzoeken behoeven een speciale voorbereiding. Daarom is van ieder onderzoek een patientenfolder gemaakt, waarin u alle benodigde informatie kunt vinden. De folders vindt u hier.

     Barostat (rectaal)
     Dumping provocatie test
     Duodonaal sondage    
     Fructose ademtest
     Glucose ademtest
     Lactose ademtest
     Lactulose ademtetst
     Maagledigingsonderzoek (vast)
     Maagledigingsonderzoek (vloeibaar)
     Manometrie anorectaal    
     Manometrie antro(pyloro)duodenaal
     Manometrie colon
     Manometrie slokdarm
     Manometrie slokdarm (24 uurs)
     Pentagastrinetest     
     PH-metrie slokdarm (24 uurs)
     PH-metrie/impedantie slokdarm (24 uurs)
     Secretine stimulatietest
     Secretine-CCK provocatietest (bij MRCP)
     Vagusfunctietest
     Zweettest

Contact functiekamer
Telefoon: 043-3877700 
Route: U kunt zich melden bij de afdeling endoscopie. Vanaf de receptie in de serrehal loopt u naar het poliplein. Op het poliplein gaat u rechtsaf, met de lift of trap een etage hoger naar niveau 2. Daar gaat u rechtsaf naar de afdeling endoscopie.