Functiekamer

In de functiekamer worden onderzoeken uitgevoerd naar de werking van het maagdarmkanaal. De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren verpleegkundig personeel, onder supervisie van een MDL-arts. Let op dat u functieonderzoek niet verwart met endoscopisch onderzoek, hetgeen juist gericht is op beeldvorming van het maagdarmkanaal.

Aanvraag onderzoek

Functieonderzoeken worden meestal aangevraagd door de behandelend specialist, maar soms ook door de huisarts of een MDL specialist in een ander ziekenhuis. Een afspraak voor een functieonderzoek wordt gemaakt nadat de aanvraag is ontvangen. U krijgt dan telefonisch, schriftelijk of per email een oproep.

Onderzoeken

Enkele onderzoeken behoeven een speciale voorbereiding. Daarom is van ieder onderzoek een patiëntenfolder gemaakt, waarin u alle benodigde informatie kunt vinden. De folders vindt u hier.

Locatie

Functiekamer MDL-ziekten op niveau 2, volg G2 - groen

Contact

De Functiekamer MDL-ziekten is op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar via tel. 043-3875361. Niet dringende vragen kunt u ook mailen naar functiekamer.mdl@mumc.nl.  

Sluit de enquête