Kliniek (opname)

De kliniek (afdeling B5 en de acute opname afdeling) is bedoeld voor patiënten met o.a. maag-, darm- en leverziekten die één of meer nachten in het ziekenhuis moeten verblijven.

Opname

Betrokkenheid en persoonlijke aandacht staan centraal in de kliniek. Een opname begint daarom altijd met een intakegesprek. De arts-assistent MDL en de verpleegkundige nemen rustig de tijd om met u de ziektestatus te bespreken, om door te nemen hoe uw verblijf eruit komt te zien en om antwoord te geven op uw vragen. Zulke contactmomenten vinden wij zeer belangrijk en vinden zeer geregeld plaats tijdens uw verblijf; zo wordt er dagelijks een visite-ronde gemaakt waarbij de zaalarts langs komt om uw situatie te bespreken. Ook bij ontslag uit het ziekenhuis wordt u door de arts-assistent en de MDL-arts in een eindgesprek op de hoogte gebracht van de bevindingen bij deze opname, de nazorg, het behandelplan, en krijgt u een overzicht van uw geneesmiddelengebruik. Uw huisarts wordt middels een brief eveneens geïnformeerd. Opmerkingen ten aanzien van uw verblijf en onze zorg horen we graag.

Bezoek

Het brengen van een bezoek aan onze afdeling is mogelijk tijdens bezoekuren. De bezoekuren vinden dagelijks plaats tussen 15.00 en 20.00 uur.

Locatie

Verpleegafdeling B5, niveau 5

Contact

Telefoon: 043-387 4520 & 043-387 65 20 

Sluit de enquête