Screeningsbureau biologicals

De patiënten, die naar het screeningsbureau doorverwezen worden, zijn afkomstig van de specialismen maag-, darm- en leverziekten (MDL), longziekten, reumatologie, dermatologie, oogheelkunde en neurologie.

Wat zijn biologicals?

Biologicals zijn medicijnen die geheel of gedeeltelijk uit dierlijk of menselijk eiwit bestaan. Ze grijpen in op chronische ontstekingsprocessen in het lichaam. Belangrijke ontstekingseiwitten die een sleutelrol spelen in chronische onstekingsprocessen zijn TNF-alfa, Interleukine-1 (IL-1) en Interleukine-6 (IL-6). Door deze eiwitten te blokkeren worden ontstekingsverschijnselen geremd. Naast de ontstekingseiwitten spelen onze afweercellen, de T-cellen en B-cellen, ook een grote rol bij ontsteking. Er zijn ook biologicals die (de werking van) deze cellen remmen. Door het remmen van de ontstekingsreactie nemen de klachten van de ziekte af en wordt schade aan de organen beperkt. Daarnaast voelen veel patiënten zich over het algemeen minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven.

Het screeningsbureau biologicals

Het screeningsbureau is opgezet om patiënten met chronische ontstekingsziekten die biologicals (gaan) gebruiken te begeleiden. Omdat deze geneesmiddelen de afweer onderdrukken en mogelijk bijwerkingen kunnen hebben, zorgt het screeningsbureau ervoor dat eventuele risico’s voor uw gezondheid goed in kaart worden gebracht.

Sluit de enquête