Patiëntenzorg

Afdeling: Polikliniek


I
n de polikliniek kunnen patienten terecht voor een medische consultatie waarbij geen opname noodzakelijk is, bijvoorbeeld patienten die naar een MDL-arts zijn doorverwezen, of patienten die langdurig onder behandeling zijn. De polikliniek MDL kent algemene en specialistische spreekuren. Op basis van de aard van uw klacht wordt u verwezen naar een arts met specifieke deskundigheid op dit terrein.

Verschillende spreekuren
De polikliniek van MDL kent verschillende spreekuren. Naast een algemeen spreekuur bestaan er ook specialistische spreekuren, zie beneden. Van een aantal specialistische spreekuren zijn ook folders beschikbaar. Deze folders vindt u hier.

    Spreekuur algemene MDL
    Spreekuur leverziekten
    Spreekuur hemochromatose (ijzerstaperlingsziekte)
    Spreekuur hepatitis
    Spreekuur levertumoren (HCC)
    Spreekuur screening voor endoscopie
    Spreekuur screening voor bevolkingsonderzoek
    Spreekuur spoed oncologie
    Spreekuur spoed algemeen
    Spreekuur erfelijke darmtumoren
    Spreekuur IBD (chronische darmonstekingen)
    Spreekuur alvleesklierziekten
    Spreekuur functionele darmziekten
    Spreekuur motiliteitsstoornissen van het maagdarmkanaal

Een afspraak maken
De eerste afspraak kan alleen worden gemaakt als u door uw huisarts of door een specialist bent doorverwezen. De verwijzer schrijft een verwijsbrief en stuurt deze naar de polikliniek. De afdeling MDL bepaalt bij welke specialist (en bij welk spreekuur) u het beste terecht kunt. Vervolgens krijgt u een schriftelijke oproep thuisgestuurd, waarbij u wordt uitgenodigd om op een bepaald moment de polikliniek te bezoeken. Komt de voorgestelde datum niet goed uit, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen om de afspraak te verzetten. Een vervolgafspraak kan telefonisch worden gemaakt. Tevens is het mogelijk om persoonlijk langs te komen bij de polikliniek om terplekke uw vervolgafspraak in te plannen. Vergeet niet om een geldig ponsplaatje mee te nemen naar ieder bezoek.

Contact polikliniek
-Telefoon: 043-3875100 
-Route: Vanaf de receptie in de serrehal loopt u naar het poliplein. Op het poliplein gaat u linksaf. Meteen achter de liften vindt u de afdeling interne geneeskunde waartoe ook MDL behoort.