Polikliniek

Bij de polikliniek kunnen patiënten terecht voor een medische consultatie waarbij geen opname noodzakelijk is, bijvoorbeeld patiënten die naar een MDL-arts zijn doorverwezen, of patiënten die langdurig onder behandeling zijn. De polikliniek MDL kent algemene en specialistische spreekuren. Op basis van de aard van uw klacht wordt u verwezen naar een arts met specifieke deskundigheid op dit terrein.

Locatie

De polikliniek maag-, darm-, leverziekten vindt u bij de polikliniek Interne Geneeskunde op niveau 1. Volg 7 - blauw

Contact

De polikliniek maag-, darm- en leverziekten/Interne Geneeskunde is telefonisch bereikbaar via tel. 043-3875100. Niet dringende vragen kunt u ook mailen naar poli.interne@mumc.nl

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Verwijzing

De eerste afspraak kan alleen worden gemaakt als u door uw huisarts of door een specialist bent doorverwezen. De verwijzer schrijft een verwijsbrief en stuurt deze naar de polikliniek. De afdeling MDL bepaalt bij welke specialist (en bij welk spreekuur) u het beste terecht kunt. Vervolgens krijgt u een schriftelijke oproep thuisgestuurd, waarbij u wordt uitgenodigd om op een bepaald moment de polikliniek te bezoeken. Komt de voorgestelde datum niet goed uit, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen om de afspraak te verzetten. Een vervolgafspraak kan telefonisch worden gemaakt.

Wat neemt u mee?

  • uw afspraakbevestiging
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje).

U meldt zich met uw afsprakenbrief bij de aanmeldzuil. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

Uw pasfoto in uw dossier

Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

Verhinderd?

Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden

Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

Aanvullend onderzoek

Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht.
Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

Kosten behandeling

Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

De arts

Een academisch ziekenhuis leidt ook artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor een controle bezoek. Blijft u langdurig bij ons onder controle in verband met een chronische MDL aandoening, dan zorgen we dat u een vaste MDL-arts krijgt die u behandelt.

Sluit de enquête